מפת המסלול

נא הקש את המספר על המפה כדי לראות את  שם התחנה ואת התמונה mapa