קישורים

 

Jerusalem City-Tours

Panoramiczne zwiedzanie Jerozolimy  

 


 

http://www.city-tour.co.il 

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

Public Transport Authority of the capital city of Warsaw

Verkehrsverbund der Hauptstadt Warschau

Администрация городского транспорта ст. г. Варшавы

 


 

http://www.ztm.waw.pl

Urząd m.st. Warszawy

Warsaw City Hall

Municipalité de la Ville de Varsovie


 

http://www.um.warszawa.pl

Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

© Stołeczne Biuro Turystyki

Official Tourist Website of Warsaw

© Warsaw Tourist Office

 


 

http://www.warsawtour.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Ministry of Sport and Tourism of the Republic of Poland


  

http://www.msport.gov.pl

Warszawska Izba Turystyki

The Warsaw Chamber of Tourism

 


 

http://www.wit.org.pl

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna


  

http://www.mrot.pl

Polska Organizacja Turystyczna

Polish Tourist Organization


  

http://www.pot.gov.pl

 Jewish.org.pl Portal Społeczności Żydowskiej


http://www.jewish.org.pl