Useful links

 

Jerusalem City-Tour

Panoramiczne zwiedzanie Jerozolimy   


 

http://www.city-tour.co.il/ 

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

Public Transport Authority of the capital city of Warsaw

Verkehrsverbund der Hauptstadt Warschau

Администрация городского транспорта ст. г. Варшавы


  

 http://www.ztm.waw.pl/

Urząd m.st. Warszawy

Warsaw City Hall

Municipalité de la Ville de Varsovie


 

 http://www.um.warszawa.pl/

Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

© Stołeczne Biuro Turystyki

Official Tourist Website of Warsaw

© Warsaw Tourist Office


   

 http://www.warsawtour.pl/

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Ministry of Sport and Tourism of the Republic of Poland


  

 http://www.msport.gov.pl/

Warszawska Izba Turystyki

The Warsaw Chamber of Tourism


   

 http://www.wit.org.pl/

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna


  

 http://www.mrot.pl/ 

Polska Organizacja Turystyczna

Polish Tourist Organization


  

 http://www.pot.gov.pl/

 Jewish.org.pl Portal Społeczności Żydowskiej


 http://www.jewish.org.pl/